Yuj wal Dios mamin

Posted in Violin by soloma on November 21st, 2010

Yuj wal Dios yuj chon ha tayne' Yetoq ha mimanil mamin

2x

kajan hach jin jujun hon mamin

kab'ax yin ko pixan

Watx' k'ax hek' ko k'u mamin

yuj wal Dios yuj ha kolwal jetoq

2x

hayon hek' hetoq

yin tzaloj k'ulal, mamin Jesus

Watx' hayon hek'hetoq Cristo

Yuj waldihos ayach mamin Jesus

2x kab'ax yuj ko kawil yuj jujun k'u Yuj wal Dios mamin


Podbean App

Play this podcast on Podbean App